Kierownictwo

Kierownictwo Komendy

Kontakt ze wszystkimi funkcjonariuszami - telefon centrali (86) 276 31 80

Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie

maciejkrajewski 

bryg. mgr inż. Maciej Krajewski

 W sprawie skarg, wniosków i petycji Komendant przyjmuje w każdy poniedziałek

w godzinach od 14:00 do 15:30

tel. bezpośredni 86 276 31 82

 

Zastępca
Komendanta Powiatowego PSP

Oficer Prasowy KP PSP 

st.bryg. mgr inż. Mirosław Jasionowski

tel. bezpośredni 86 276 31 83


    Kierownicy komórek organizacyjnych


Dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Oficer Prasowy KP PSP

kpt. mgr inż. Łukasz Chankowski

tel. bezpośredni 86 276 31 91

 

Z-ca Dowódcy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

st.kpt. mgr inż. Paweł Jasiński

tel. bezpośredni 86 276 31 90

 

Samodzielne Stanowisko Pracy
ds. Kontrolno- Rozpoznawczych

Starszy Specjalista

mł. bryg. mgr inż. Adam Wysmułek

tel. bezpośredni 86 276 31 87

 

 

Samodzielne Stanowisko Pracy
ds. Organizacyjnych

Starszy Technik

ogn. mgr Agnieszka Mioduszewska

tel. bezpośredni 86 276 31 81

 

Samodzielne Stanowisko Pracy
ds. Kadrowych

Starszy Specjalista

 mgr Sylwia Krajewska

tel. bezpośredni 86 276 31 86

 

Samodzielne Stanowisko Pracy
ds. Finansowych

Główny Księgowy

st. ogn. mgr Barbara Krajewska

tel. bezpośredni 86 276 31 84


mchmielewski 

Sekcja
Kwatermistrzowsko-Techniczna

Kierownik Sekcji

asp. sztab. Marek Chmielewski

tel. bezpośredni 86 276 31 85

 

 

Starszy Technik w Sekcji

Kwatermistrzowsko-Technicznej

 Dariusz Dmochowski

tel. bezpośredni 86 276 31 85