Charakterystyka Powiatu Zambrowskiego

Charakterystyka Powiatu Zambrowskiego


Powierzchnia: 733 km2
Liczba mieszkańców: 44 690
Powierzchnia lasów: 19 514,5 ha
Liczba wsi, osad, kolonii: 162
Liczba gmin: 5


Starostwo Powiatowe w Zambrowie
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3
tel. 0 86 271 24 18
fax. 0 86 271 20 92
www.powiatzambrowski.com

W skład powiatu zambrowskiego wchodzą 4 gminy wiejskie i 1 miejska:

  • miasto Zambrów
  • gmina Zambrów
  • gmina Szumowo
  • gmina Rutki
  • gmina Kołaki Kościelne

 Mapa powiatu zambrowskiego

Dzieje Powiatu Zambrowskiego sięgają XV wieku. W wyniku ostatniej reformy administracyjnej ponownie pojawiliśmy się na powiatowej mapie Polski. Zarówno bogata historia jaki i współczesny potencjał tego regionu zobowiązują władze samorządowe do tworzenia najkorzystniejszych warunków rozwoju naszej ziemi i zapewnienia godnych warunków życia jej przedsiębiorcom i gospodarnym mieszkańcom. Jesteśmy pewni, że atuty naszego regionu - sprzyjająca inwestycjom lokalizacja przy trasie Via Baltica i wysoki poziom rolnictwo - zostaną docenione przez innych.

Infrastruktura i Gospodarka


Powiat Zambrowski to przede wszystkim silnie rozwinięte rolnictwo. Duże kompleksy naturalnych użytków zielonych są podstawą rozwoju hodowli bydła mlecznego. Wiele gospodarstw produkuje mleko o najwyższych parametrach jakościowych. Wyroby Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Zambrowie, są znane i poszukiwane przez konsumentów w całym kraju. Mleko "Białe", Mlemix Zambrowski, Masełko Zambrowskie, doskonałe serki smakowe to tylko niektóre produkty z szerokiego asortymentu proponowanego przez zambrowską spółdzielnię, skupującą i przetwarzającą prawie 1,5% globalnego skupu mleka w kraju. Równie dynamicznie rozwija się produkcja trzody chlewnej. Rozwija się przetwórstwo rolnospożywcze.

Dobre warunki glebowe pozwalają na uprawę wielu gatunków roślin głównie na potrzeby paszowe produkcji zwierzęcej.

Polityka zrównoważonego rozwoju gospodarczego prowadzona przez samorządy gminne i samorząd powiatowy pozwala na stymulowanie tendencji rozwojowych powiatu z jednoczesnym zachowaniem najcenniejszych wartości przyrodniczych.

Przez teren Powiatu Zambrowskiego przebiega gazociąg tranzytowy Jamał-Europa Zachodnia wraz z tłocznią zlokalizowaną w okolicach Zambrowa. Na terenie powiatu występują znaczne pokłady dobrej jakości kruszywa budowlanego, dostarczanego m.in. na place budów aglomeracji warszawskiej.

Środowisko Przyrodnicze


Na naszym terenie istnieją cztery rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne oraz liczne pomniki przyrody.

Cenną wartość przyrodniczą stanowi około 17,5 tyś. ha lasów zajmujących prawie 24% powierzchni Powiatu. Walory przyrodnicze stanowią znaczący wkład do obszaru funkcjonalnego "Zielone Płuca Polski".