Szkolenie podstawowe

SZKOLENIE PODSTAWOWE
STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

Wykaz tematów:

1. Organizacja ochotniczych straży pożarnych

2. Służba wewnętrzna. Musztra

3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

4. Drabiny pożarnicze

5. Węże, armatura wodna ,sprzęt do podawania piany

6. Proces spalania, a pożar

7. Zadania strażaków w zastępie

8. Podstawy organizacji akcji gaśniczej

9. Rozwijanie linii zajmowanie stanowisk gaśniczych

10. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze

11. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia

12. Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń

13. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

14. Rozwój pożaru

15. Taktyka gaszenia pożarów

16. Sprzęt ochrony dróg oddechowych

17. Ratowniczy sprzęt mechaniczny

18. Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno - ekologicznych

19. Elementy pierwszej pomocy

20. Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

21. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny.

22. Budowa pojazdów samochodowych.

23. Hydrauliczne urządzenia ratownicze.

24. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach.

25. Metody uwalniania osób poszkodowanych z sam. osobowych, ciężarowych.

26. Postępowanie w czasie akcji z substancjami niebezpiecznymi.

27. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

28. Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii.

29. Działania ratownicze i zabezpieczające.

30. Usuwanie skutków powodzi.

31. Sprzęt ratownictwa wodnego.

32. Czynności członka załogi łodzi ratowniczej.

33. Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom.

34. Lokalizacja i wydobywanie zwłok.

35. Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią.

36. Działania ratownicze na lodzie.

37. Znaki żeglugowe na drogach wodnych.

38. Agregaty pradotwórcze wykorzystywane w PSP.

39. Działania ratownicze z udziałem pojazdów cięzarowych.

40. Dziłania ratownicze w transporcie drogowym.

41. Ewakuacja podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

42. Katastrofy budowlane.

43. Materiały niebezpieczne.

44. Ratownicze zestawy hydrauluczne MOODLE.

45. Ratownicze zestawy hydrauliczne.

46. Rozwój pożaru.

47. Urania ochronne.

48. Wentylacja źródłem życia ratowników i osób pozostających w budynku mieszkalnym.

49.Wsteczny ciąg płomieni (BACKDRAFT).