ĆWICZENIA NA OBIEKCIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZAMBROWIE

ĆWICZENIA NA OBIEKCIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZAMBROWIE

P1090791W dniu 22.09.2017 r. zostały przeprowadzone ćwiczenia na obiekcie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie. Podczas ćwiczeń praktycznie sprawdzono organizacje oraz warunki ewakuacji z budynku szkoły - ewakuowano ok. 500 uczniów i pracowników. W prowadzonych działaniach oprócz 2 zastępów JRG PSP w Zambrowie uczestniczyła OSP KSRG w Starym Laskowcu i OSP KSRG w Wiśniewie. Pozwoliło to na doskonalenie współdziałania zastępów JRG i OSP przy pożarach w tego typu obiektach. Na zakończenie ćwiczeń zaprezentowano uczniom sprzęt, który jest na wyposażeniu straży pożarnej. W ramach akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo” przedstawiono młodzieży zasady zachowania się podczas pożarów oraz omówiono przyczyny ich powstawania i związane z tym niebezpieczeństwa.

 

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD ZALEWEM W ZAMBROWIE

            P1090698

W sierpniu strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie BEZPIECZEŃSTWO” prowadzili szkolenia dla mieszkańców miasta, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą. Związane to było z faktem, iż od 3 lipca br. na zambrowskim zalewie została uruchomiona wypożyczalnia sprzętu wodnego. Przy pomoście obok plaży miejskiej można wypożyczyć 2-osobowe kajaki oraz 4-osobowe rowery wodne. Sprzęt jest dostępny w okresie letnim codziennie w godz. 10:00 – 18:00. Wypożyczenie ww. sprzętu cieszy się dużym zainteresowaniem (Miasto postanowiło dokupić dodatkowe rowery wodne), stąd też konieczność organizacji spotkań promujących bezpieczny wypoczynek na wodzie. Szkolenia dla mieszkańców prowadzone były podczas rutynowych ćwiczeń zambrowskich strażaków na tym akwenie, gdyż ratownictwo wodne jest jednym z zadań własnych Państwowej Straży Pożarnej.  

Ćwiczenia "LAS 2017"

20170728 113728

28 lipca 2017 roku na terenie kompleksu leśnego w okolicach miejscowości Grądy Woniecko przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne pod kryptonimem „LAS 2017”.

Były to niezapowiedziane manewry sił i środków Państwowej Straży Pożarnej z powiatów zambrowskiego i białostockiego oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów, przygotowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Białymstoku we współpracy z Nadleśnictwem Knyszyn.

Proces dysponowania sił i środków z jednostek ochrony przeciwpożarowej do pozorowanego pożaru lasu nastąpił w czasie rzeczywistym po uprzednim otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia o zdarzeniu, które wpłynęło do dyżurnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie o godzinie 09:58. Na miejsce ćwiczeń natychmiast zostały skierowane zastępy gaśnicze z JRG Zambrów oraz najbliższych jednostek OSP.

Panujące niekorzystne warunki atmosferyczne (wysoka temperatura i brak opadów deszczu) spowodowały bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia – po dojechaniu na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej powierzchnia pożaru wynosiła około 3 ha. W związku z powyższym do działań skierowano kolejne zastępy z jednostek OSP z terenu powiatu zambrowskiego oraz cysterna. Zwrócono się również do Stanowiska Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o wsparcie siłami PSP spoza terenu powiatu – do działań zadysponowany został samochód wężowy z JRG Białystok z Quadem oraz Jednostki OSP KSRG Uhowo, Tykocin i Choroszcz.

W trakcie prowadzonych działań nastąpiło rozprzestrzenienie się pożaru – w lesie pojawiło się kolejne ognisko pożaru. Wymagało to przegrupowania na trzy odcinki bojowe oraz zorganizowania dwóch niezależnych punktów czerpania wody na rzece Narew.

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przygotowania i doskonalenia współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych podczas wielkoobszarowych pożarów lasów. Dodatkowo była to również doskonała forma doskonalenia umiejętności dowodzenia przez kadrę dowódczą PSP dużymi związkami taktycznymi, sprawdzenia możliwości poruszania się po drogach leśnych oraz podawania wody na duże odległości.

W ćwiczeniach wzięło udział 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Zambrowa i Białegostoku oraz 8 zastępów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Wiśniewa, Rutek Kossak, Kołak Kościelnych, Zbrzeźnicy, Tykocina, Uchowa i Choroszczy. Podczas realizacji założeń do ćwiczeń strażacy współpracowali z pracownikami Nadleśnictwa Knyszyn.

Opracowanie: kpt. Łukasz Chankowski, KP PSP Zambrów.