Ćwiczenia na kompleksie leśnym „Czerwony Bór”

00925 września 2016 r., na terenie kompleksu leśnego „Czerwony Bór” w powiecie zambrowskim odbyły się manewry pożarnicze pod kryptonimem „BÓR 2016”. Głównym założeniem ćwiczeń było doskonalenie działań gaśniczych podczas pożarów dużych kompleksów leśnych. Temat ten jest niezmiernie istotny z uwagi na fakt, że na terenie byłego poligonu wojskowego w Czerwonym Borze powstało wiele młodników, które są szczególnie zagrożone podczas pożaru. W ramach poszczególnych epizodów praktycznych strażacy ćwiczyli m.in. jazdę pojazdów w kolumnach, pokonywanie różnego rodzaju przeszkód terenowych, elementy taktyki gaszenia pożarów lasów, sposoby dostarczania wody podczas pożarów oraz zasady organizacji łączności podczas działań ratowniczych. Ćwiczące zastępy miały również możliwość zapoznania z tym rozległym kompleksem leśnym, którego topografia jest dosyć skomplikowana. Przeprowadzone manewry to również okazja do sprawdzenia sprzętu i wyposażenia oraz przygotowania do działań ćwiczących jednostek.
Ćwiczenia zorganizowane zostały przez Komendę Powiatową PSP w Zambrowie we współpracy z Nadleśnictwem Łomża oraz Wójtem Gminy Szumowo i Wójtem Gminy Zambrów. W ćwiczeniach uczestniczyło 2 zastępy z JRG PSP w Zambrowie oraz 14 zastępów z OSP powiatu zambrowskiego. Manewry obserwowało liczne grono zaproszonych gości, w tym m.in. Starosta Powiatu Zambrowskiego, przedstawiciele samorządów gminnych, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, delegaci Nadleśnictwa Łomża, przedstawiciele zarządów OSP oraz lokalne środki masowego przekazu.
Manewry zakończyły się posiłkiem regeneracyjnym, który stanowiła tradycyjna „strażacka grochówka”, podczas spożywania której druhowie mogli wymienić się uwagami i spostrzeżeniami z odbytych ćwiczeń.