Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie

W dniu 30 marca 2017 r.  po 31 latach służby na zaopatrzenie emerytalne odszedł st. bryg. Słaowmir Skrzypkowski. Obecnie obowiązki Komendanta zostały powierzone Panu st. bryg. Mirosławowi Jasionowskiemu