„SpoKREWnieni służbą” w KP PSP w Zambrowie

W dniu 11 marca 2017 roku w siedzibie KP PSP w Zambrowie odbyła się ogólnopolska akcja oddawania krwi w hołdzie Żołnierzom Wyklętym pod hasłem ,,spoKREWnieni służbą”. Honorowy patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W akcji udział wzięli min. funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej i Wojska oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zambrowskiego. Podczas akcji uczestnicy i ich dzieci mogli zapoznać się wyposażeniem Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Zambrowie a funkcjonariusze KP Policji prezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz symulator zderzeń.

Łącznie podczas akcji zebrano niemal 11 litrów krwi.

 

Opracowanie:kpt. Łukasz Chankowski, KP PSP Zambrów

 

Cykl szkoleń z ratownictwa lodowego na terenie powiatu zambrowskiego

W miesiącu lutym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie zorganizowała cykl szkoleń z ratownictwa lodowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu zambrowskiego oraz Policji. Zajęcia odbyły się w trzech terminach na zbiornikach w miejscowościach: Szumowo, Kołaki Kościelne oraz Stare Zakrzewo.
Podczas szkolenia poruszono tematykę zagrożeń związanych z hipotermią organizmu, zasad postępowania podczas pomocy osobom uwięzionym w lodzie jak również podstawowych zasad BHP przy tego rodzaju interwencjach. Podczas spotkania poruszono również kwestię zagrożeń związanych z występowaniem tlenku węgla w związku z programem „Czad i ogień obudź czujność”.
Łącznie w szkoleniach udział wzięło 150 strażaków ochotników oraz 10 Policjantów. Ćwiczenia w Kołakach Kościelnych obserwowała również 80 osobowa grupa dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej.

Uroczyste przekazanie sprzętu

W dniu 17 lutego 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność  OSP KSRG w Szumowie oraz przekazanie sprzętu do ratownictwa wodno- lodowego dla jednostki. Na uroczystości obecny był Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Jarosław Zieliński oraz Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Piotr Pietraszko. Sprzęt zakupiony został min. ze środków jakimi dysponuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Jednostka wzbogaciła się o  ponton, sanie lodowe, zestaw kapoków i przyczepkę do transportu sprzętu na miejsce akcji.

Opracował: kpt. Łukasz Chankowski KP PSP Zambrów

Zdjęciia; KP PSP Zambrów

 

Narada podsumowująca funkcjonowanie ksrg w powiecie zambrowskim

    W środę 8 lutego 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie odbyła się narada roczna poświęcona analizie sytuacji pożarowej i realizacji zadań na terenie powiatu zambrowskiego w 2016 roku. Wśród zaproszonych gości na naradzie obecni byli: st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przedstawiciele władz samorządowych powiatu, miasta i gmin z terenu powiatu zambrowskiego, Komendant Powiatowy Policji, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP, strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie.
    Komendant Powiatowy st. bryg. Sławomir Skrzypkowski przedstawił działalność zambrowskich strażaków w 2016 r. Z kolei Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Marek Adam Komorowski podsumował udział Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zambrowskiego w zdarzeniach zaistniałych w 2016 roku. Mówił o szkoleniach organizowanych dla strażaków ochotników, wyposażeniu jednostek, a także konkursach i zawodach, w których udział brały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zambrowskiego.