Pożar zakładu utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego

9 stycznia 2017 o godzinie 10:48 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Zambrowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze hali produkcyjnej w zakładzie utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego w miejscowości Górskie Ponikły- Stok. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano halę z płyty warstwowej całą objętą pożarem w związku z czym w pierwszej kolejności przystąpiono do obrony przyległych budynków.
W trakcie rozpoznania KDR uzyskał informacje, że wewnątrz płonącej hali znajdują się butle z gazami technicznymi min. z acetylenem. Po zlokalizowaniu butli przystąpiono do ich schładzania za pomocą stałych stanowisk gaśniczych. W związku z tym że nikt z pracowników nie był w stanie określić która butla zawiera acetylen wszystkie traktowano jako potencjalne zagrożenie. Po schłodzeniu butli do temperatury około 10 st. C
i kilkukrotnym sprawdzeniu temperatury płaszcza przystąpiono do ich ewakuacji z hali. Butle zabezpieczono w metalowym pojemniku i zalano wodą.
W związku z tym, że hala z płyty warstwowej uległa znacznemu zniszczeniu na miejsce wezwany został Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zambrowie.
W wyniku działań gaśniczych udało się uratować wszystkie przyległe budynki zakładu które były bezpośrednio zagrożone pożarem. Na miejscu zdarzenia pracowało 18 zastępów w tym min. z powiatów białostockiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego oraz Grupa Operacyjna Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego.
Na miejsce zdarzenia przybyli: Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie, Starosta zambrowski, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Opracował: kpt. Łukasz Chankowski, KP PSP Zambrów
Zdjęcia: KP PSP Zambrów, zambrow.org

 

Czad i Ogień. Obudź Czujność

czad113 grudnia 2016 rokuw siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie odbyło się spotkanie z prezesami (naczelnikami) jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszami policji (dzielnicowymi) z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, poświęcone ogólnopolskiej kampanii społecznej "Czad i Ogień- Obudź Czujność".Spotkanie poprowadzili: starszy specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych mł. bryg. Adam Wysmułek i dowódca JRG kpt. Łukasz Chankowski.

Podczas spotkania przedstawiono założenia kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność”, omówiono m.in. przyczyny powstania pożarów, sposoby ograniczania zatruć tlenkiem węgla, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych. Zaprezentowano również czujki czadu i dymu oraz przeprowadzono instruktaż jak prawidłowo zamontować te urządzenia w domu. Podczas szkolenia wykorzystane zostały materiały informacyjne przygotowane przez MSWiA .

W spotkaniu uczestniczyło 20 druhów z 19 jednostek OSP oraz 6 dzielnicowych. Uczestnicy szkolenia  w ramach prewencji i edukacji przeciwpożarowej będą docierać na spotkania z mieszkańcami w swoich miejscowościach i rejonach działania celem przekazywania wiedzy w tematyce "Czad i Ogień. Obudź Czujność".

 

Uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego OSP w Kołakach Kościelnych

18 grudnia 2016 roku w Kołakach Kościelnych odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kołakach Kościelnych. We mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe: z Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie, jednostek OSP Kołaki Kościelne i Rutki-Kossaki, Zarządu Gminnego OSP w Kołakach Kościelnych, Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Zambrowie. Następnie pododdział przemaszerował do Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych, gdzie kontynuowano dalszą część uroczystości, podczas której dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi, przekazania pojazdu oraz jego poświęcenia. W uroczystościach udział wzięli min.:
- Pan Jarosław Zieliński - Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
- nadbryg. Leszek Suski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
- st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP,
- Pan Robert Rosiak - Starosta Zambrowski,
- Dh Marek Adam Komorowski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
- st. bryg. Sławomir Skrzypkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie,
- mł. insp. Andrzej Puchalski - Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie
Aktu przekazania samochodu na ręce Pana wójta Gminy Kołaki Kościelne, Naczelnika i kierowcy jednostki OSP w Kołakach Kościelnych dokonali: Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nadbryg. Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP. Następnie nastąpiło uroczyste przecięcia wstęgi oraz poświęcenia pojazdu.
Uroczystosć była również okazją do wręczenia odznaczeń nadanych przez prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Brązowe medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
- Stanisław Grabowski,
- Jan Gosiewski.

Brązową odznakę honorową - Podlaski Krzyż Floriański otrzymał:
- Krzysztof Waldemar Misiewicz.

ASF w powiecie zambrowskim

Afrykański Pomór Świn na terenie powiatu zambrowskiego.
   1 sierpnia 2016 r. służby weterynaryjne wykryły w jednym gospodarstwie rolnym w miejscowości Rębiszewo-Studzianki w gminie Wysokie Mazowieckie wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Z uwagi, że gospodarstwo, w którym wykryto wirus tej groźnej choroby znajdowało się tuż przy granicy z powiatem zambrowskim, również na terenie powiatu zambrowskiego wystąpiło realne zagrożenie rozszerzenia się tej choroby. Wojewoda Podlaski Rozporządzeniem Nr 1/2016 r. z dnia 2 sierpnia 2016 r. określił teren o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, na którym występuje afrykański pomór świń, jako obszar zapowietrzony. Teren o promieniu 7 km poza obszarem zapowietrzonym uznany został za obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Zgodnie z ww. rozporządzeniem obszar zapowietrzony i obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń zostały oznakowane poprzez umieszczenie na granicy tych obszarów na drogach i ścieżkach dla pieszych trwałych tablic informacyjnych. Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nakazywało również m.in. umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru zapowietrzonego mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez powiatowego lekarza weterynarii oraz utrzymanie ich w stanie wilgotnym. Wśród podmiotów, którym powierzono wykonanie ww. rozporządzenia wymieniony został również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie, bez szczegółowego określenia zakresu zadań do realizacji. Zadania te były natomiast uwzględnione w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego w procedurze reagowania kryzysowego w czasie zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt. Podczas posiedzenia zwołanego przez Starostę Powiatu Zambrowskiego ustalono, że do zadań Państwowej Straży Pożarnej w ramach zwalczania ASF na terenie powiatu będzie należeć pomoc w utrzymaniu 3 mat dezynfekcyjnych na drogach powiatowych w miejscowościach: Rębiszewo-Zegadły, Wierzbowo Stare i Sanie Dąb. Maty na drogach umieszczone zostały w miejscach wskazanych przez powiatowego lekarza weterynarii, natomiast ich wykonanie Starostwo zleciło firmie zewnętrznej. Miejsca ułożenia mat oznakowano odpowiednimi znakami drogowymi. W ramach przydzielonych zadań przy zwalczaniu ASF działania Państwowej Straży Pożarnej polegały na 3 krotnym w ciągu doby nasączaniu mat wodą oraz dostarczonym przez powiatowego lekarza weterynarii środkiem dezynfekcyjnym. 
    W dniu 5 sierpnia 2016 r. wojewoda Podlaski Rozporządzeniem Nr 2/2016 zwiększył wielkość strefy zagrożonej wystąpieniem ASF do 11 km poza obszar strefy zapowietrzonej. Wymagało to ponownego oznakowania tablicami strefy zagrożonej ASF.
Wojewoda Podlaski wyznaczył wokół 2 nowych ognisk wykrycia wirusa afrykańskiego pomoru świń strefy zapowietrzone o promieniu 3 km i strefy zagrożone o promieniu 7 km od strefy zapowietrzonej. Strefy te zostały odpowiednio oznakowane, natomiast do ich zabezpieczenia ułożono 5 kolejnych mat dezynfekcyjnych. Maty ułożone zostały na drogach powiatowych w miejscowościach: Nowy Skarżyn, Stary Skarżyn i Tabędz oraz 2 maty na drodze gminnej w miejscowości Zbrzeźnica. . Dalsze działania Państwowej Straży Pożarnej w ramach zwalczania ASF polegały na systematycznym utrzymywaniu 6 mat dezynfekcyjnych, ułożonych na drogach powiatowych. Nasączanie mat i ich kontrola prowadzone było do 14 października 2016 r. i zakończone zostało w wyniku braku nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu zambrowskiego 
i wysokomazowieckiego.
     Działania prowadzone przez PSP w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń spotkały się z uznaniem władz samorządowych. W dniu 9 listopada 2016 r. podczas spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, Starosta Zambrowski Robert Rosiak przekazał na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie st. bryg. Sławomira Skrzypkowskiego i Zastępcy Komendanta Powiatowego st. bryg. Mirosława Jasionowskiego podziękowania za udział strażaków w zwalczaniu tej groźnej choroby.