Czad i Ogień. Obudź Czujność

czad113 grudnia 2016 rokuw siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie odbyło się spotkanie z prezesami (naczelnikami) jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszami policji (dzielnicowymi) z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, poświęcone ogólnopolskiej kampanii społecznej "Czad i Ogień- Obudź Czujność".Spotkanie poprowadzili: starszy specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych mł. bryg. Adam Wysmułek i dowódca JRG kpt. Łukasz Chankowski.

Podczas spotkania przedstawiono założenia kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność”, omówiono m.in. przyczyny powstania pożarów, sposoby ograniczania zatruć tlenkiem węgla, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych. Zaprezentowano również czujki czadu i dymu oraz przeprowadzono instruktaż jak prawidłowo zamontować te urządzenia w domu. Podczas szkolenia wykorzystane zostały materiały informacyjne przygotowane przez MSWiA .

W spotkaniu uczestniczyło 20 druhów z 19 jednostek OSP oraz 6 dzielnicowych. Uczestnicy szkolenia  w ramach prewencji i edukacji przeciwpożarowej będą docierać na spotkania z mieszkańcami w swoich miejscowościach i rejonach działania celem przekazywania wiedzy w tematyce "Czad i Ogień. Obudź Czujność".

 

Uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego OSP w Kołakach Kościelnych

18 grudnia 2016 roku w Kołakach Kościelnych odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kołakach Kościelnych. We mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe: z Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie, jednostek OSP Kołaki Kościelne i Rutki-Kossaki, Zarządu Gminnego OSP w Kołakach Kościelnych, Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Zambrowie. Następnie pododdział przemaszerował do Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych, gdzie kontynuowano dalszą część uroczystości, podczas której dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi, przekazania pojazdu oraz jego poświęcenia. W uroczystościach udział wzięli min.:
- Pan Jarosław Zieliński - Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
- nadbryg. Leszek Suski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
- st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP,
- Pan Robert Rosiak - Starosta Zambrowski,
- Dh Marek Adam Komorowski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
- st. bryg. Sławomir Skrzypkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie,
- mł. insp. Andrzej Puchalski - Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie
Aktu przekazania samochodu na ręce Pana wójta Gminy Kołaki Kościelne, Naczelnika i kierowcy jednostki OSP w Kołakach Kościelnych dokonali: Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nadbryg. Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP. Następnie nastąpiło uroczyste przecięcia wstęgi oraz poświęcenia pojazdu.
Uroczystosć była również okazją do wręczenia odznaczeń nadanych przez prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Brązowe medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
- Stanisław Grabowski,
- Jan Gosiewski.

Brązową odznakę honorową - Podlaski Krzyż Floriański otrzymał:
- Krzysztof Waldemar Misiewicz.

ASF w powiecie zambrowskim

Afrykański Pomór Świn na terenie powiatu zambrowskiego.
   1 sierpnia 2016 r. służby weterynaryjne wykryły w jednym gospodarstwie rolnym w miejscowości Rębiszewo-Studzianki w gminie Wysokie Mazowieckie wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Z uwagi, że gospodarstwo, w którym wykryto wirus tej groźnej choroby znajdowało się tuż przy granicy z powiatem zambrowskim, również na terenie powiatu zambrowskiego wystąpiło realne zagrożenie rozszerzenia się tej choroby. Wojewoda Podlaski Rozporządzeniem Nr 1/2016 r. z dnia 2 sierpnia 2016 r. określił teren o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, na którym występuje afrykański pomór świń, jako obszar zapowietrzony. Teren o promieniu 7 km poza obszarem zapowietrzonym uznany został za obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Zgodnie z ww. rozporządzeniem obszar zapowietrzony i obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń zostały oznakowane poprzez umieszczenie na granicy tych obszarów na drogach i ścieżkach dla pieszych trwałych tablic informacyjnych. Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nakazywało również m.in. umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru zapowietrzonego mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez powiatowego lekarza weterynarii oraz utrzymanie ich w stanie wilgotnym. Wśród podmiotów, którym powierzono wykonanie ww. rozporządzenia wymieniony został również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie, bez szczegółowego określenia zakresu zadań do realizacji. Zadania te były natomiast uwzględnione w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego w procedurze reagowania kryzysowego w czasie zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt. Podczas posiedzenia zwołanego przez Starostę Powiatu Zambrowskiego ustalono, że do zadań Państwowej Straży Pożarnej w ramach zwalczania ASF na terenie powiatu będzie należeć pomoc w utrzymaniu 3 mat dezynfekcyjnych na drogach powiatowych w miejscowościach: Rębiszewo-Zegadły, Wierzbowo Stare i Sanie Dąb. Maty na drogach umieszczone zostały w miejscach wskazanych przez powiatowego lekarza weterynarii, natomiast ich wykonanie Starostwo zleciło firmie zewnętrznej. Miejsca ułożenia mat oznakowano odpowiednimi znakami drogowymi. W ramach przydzielonych zadań przy zwalczaniu ASF działania Państwowej Straży Pożarnej polegały na 3 krotnym w ciągu doby nasączaniu mat wodą oraz dostarczonym przez powiatowego lekarza weterynarii środkiem dezynfekcyjnym. 
    W dniu 5 sierpnia 2016 r. wojewoda Podlaski Rozporządzeniem Nr 2/2016 zwiększył wielkość strefy zagrożonej wystąpieniem ASF do 11 km poza obszar strefy zapowietrzonej. Wymagało to ponownego oznakowania tablicami strefy zagrożonej ASF.
Wojewoda Podlaski wyznaczył wokół 2 nowych ognisk wykrycia wirusa afrykańskiego pomoru świń strefy zapowietrzone o promieniu 3 km i strefy zagrożone o promieniu 7 km od strefy zapowietrzonej. Strefy te zostały odpowiednio oznakowane, natomiast do ich zabezpieczenia ułożono 5 kolejnych mat dezynfekcyjnych. Maty ułożone zostały na drogach powiatowych w miejscowościach: Nowy Skarżyn, Stary Skarżyn i Tabędz oraz 2 maty na drodze gminnej w miejscowości Zbrzeźnica. . Dalsze działania Państwowej Straży Pożarnej w ramach zwalczania ASF polegały na systematycznym utrzymywaniu 6 mat dezynfekcyjnych, ułożonych na drogach powiatowych. Nasączanie mat i ich kontrola prowadzone było do 14 października 2016 r. i zakończone zostało w wyniku braku nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu zambrowskiego 
i wysokomazowieckiego.
     Działania prowadzone przez PSP w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń spotkały się z uznaniem władz samorządowych. W dniu 9 listopada 2016 r. podczas spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, Starosta Zambrowski Robert Rosiak przekazał na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie st. bryg. Sławomira Skrzypkowskiego i Zastępcy Komendanta Powiatowego st. bryg. Mirosława Jasionowskiego podziękowania za udział strażaków w zwalczaniu tej groźnej choroby.        
 

Poszukiwania zaginionej kobiety na zbiorniku wodnym Zakładów Produkcji Kruszyw w Szumowie.

Poszukiwania zaginionej kobiety na zbiorniku wodnym Zakładów Produkcji Kruszyw w Szumowie.

            W dniu 29 października 2016 r. ok. godz. 9.09 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie wpłynęła prośba zambrowskiej policji o pomoc w poszukiwaniu kobiety, która prawdopodobnie mogła utonąć w zbiorniku wodnym  po wyrobisku żwiru Zakładów Produkcji Kruszyw w Szumowie. Wskazywać na to miał m.in. pozostawiony na brzegu zbiornika samochód osobowy zaginionej kobiety. Na miejsce zdarzenia zadysponowany został 1 zastęp z pontonem z tut. Komendy, 2 zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie oraz zastęp ratownictwa wodnego z Komendy Miejskiej PSP w Łomży. Praca przybyłych na miejsce akcji płetwonurków z Łomży była znacznie utrudniona z uwagi na mało przejrzystość  wody w zbiorniku i jej niską temperaturę. Również warunki atmosferyczne były niekorzystne – wiał porywisty wiatr i występowały przelotne opady deszczu. Gdy poszukiwania płetwonurków nie dały rezultatu, na miejsce poszukiwań został zadysponowany zastęp ratownictwa wodnego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Augustowie z sonarem dookólnym opuszczanym do poszukiwań obiektów będących pod powierzchnią wody. Po godzinnych poszukiwaniach sonarem o godz.14.45  udało się odnaleźć na dnie zbiornika ciało zaginionej kobiety. Podczas prowadzonych działań ratownicy mogli się ogrzać i zjeść posiłek regeneracyjny w ustawionym na miejscu akcji namiocie pneumatycznym.

 

 

 

Ślubowanie uczniów klasy I liceum o profilu policyjno-pożarniczym w Zambrowie.

   01 26 października 2016 r. w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczosci im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów Liceum Ogólnokształcacego o profilu policyjno-pożarniczym. Na uroczystość zaproszeni zostali goście, m.in.: Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt, Starosta Zambrowski Robert Rosiak, Wicestarosta Stanisław Rykaczewski,  Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie podinsp. Andrzej Puchalski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie st. bryg. Sławomir Skrzypkowski. Podczas uroczystości odczytany został list od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Leszka Suskiego.
    Uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie w obecności sztandaru szkoły. Podczas uroczystości szkolnych młodzież z klas mundurowych nosi mundurki zbliżone do policyjnych lub straży pożarnej w zależności od wybranego profilu klasy. W trakcie nauki w klasach mundurowych uczniowie zdobywają podstawową wiedzę na temat funkcjonowania policji i straży pożarnej. Nauka w tych klasach jest również atutem przy rekrutacji do służb mundurowych. Atrakcyjna oferta nauki w klasach mundurowych sprawia, że cieszą się one coraz większym zainteresowaniem młodzieży
    Podczas uroczystego apelu policjanci z KPP w Zambrowie zapoznali uczniów z rządowym projektem ph. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, natomiast uczniowie zaprezentowali musztrę.