Poszukiwania zaginionej kobiety na zbiorniku wodnym Zakładów Produkcji Kruszyw w Szumowie.

Poszukiwania zaginionej kobiety na zbiorniku wodnym Zakładów Produkcji Kruszyw w Szumowie.

            W dniu 29 października 2016 r. ok. godz. 9.09 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie wpłynęła prośba zambrowskiej policji o pomoc w poszukiwaniu kobiety, która prawdopodobnie mogła utonąć w zbiorniku wodnym  po wyrobisku żwiru Zakładów Produkcji Kruszyw w Szumowie. Wskazywać na to miał m.in. pozostawiony na brzegu zbiornika samochód osobowy zaginionej kobiety. Na miejsce zdarzenia zadysponowany został 1 zastęp z pontonem z tut. Komendy, 2 zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie oraz zastęp ratownictwa wodnego z Komendy Miejskiej PSP w Łomży. Praca przybyłych na miejsce akcji płetwonurków z Łomży była znacznie utrudniona z uwagi na mało przejrzystość  wody w zbiorniku i jej niską temperaturę. Również warunki atmosferyczne były niekorzystne – wiał porywisty wiatr i występowały przelotne opady deszczu. Gdy poszukiwania płetwonurków nie dały rezultatu, na miejsce poszukiwań został zadysponowany zastęp ratownictwa wodnego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Augustowie z sonarem dookólnym opuszczanym do poszukiwań obiektów będących pod powierzchnią wody. Po godzinnych poszukiwaniach sonarem o godz.14.45  udało się odnaleźć na dnie zbiornika ciało zaginionej kobiety. Podczas prowadzonych działań ratownicy mogli się ogrzać i zjeść posiłek regeneracyjny w ustawionym na miejscu akcji namiocie pneumatycznym.

 

 

 

Ślubowanie uczniów klasy I liceum o profilu policyjno-pożarniczym w Zambrowie.

   01 26 października 2016 r. w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczosci im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów Liceum Ogólnokształcacego o profilu policyjno-pożarniczym. Na uroczystość zaproszeni zostali goście, m.in.: Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt, Starosta Zambrowski Robert Rosiak, Wicestarosta Stanisław Rykaczewski,  Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie podinsp. Andrzej Puchalski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie st. bryg. Sławomir Skrzypkowski. Podczas uroczystości odczytany został list od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Leszka Suskiego.
    Uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie w obecności sztandaru szkoły. Podczas uroczystości szkolnych młodzież z klas mundurowych nosi mundurki zbliżone do policyjnych lub straży pożarnej w zależności od wybranego profilu klasy. W trakcie nauki w klasach mundurowych uczniowie zdobywają podstawową wiedzę na temat funkcjonowania policji i straży pożarnej. Nauka w tych klasach jest również atutem przy rekrutacji do służb mundurowych. Atrakcyjna oferta nauki w klasach mundurowych sprawia, że cieszą się one coraz większym zainteresowaniem młodzieży
    Podczas uroczystego apelu policjanci z KPP w Zambrowie zapoznali uczniów z rządowym projektem ph. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, natomiast uczniowie zaprezentowali musztrę.