Ćwiczenia na kompleksie leśnym „Czerwony Bór”

00925 września 2016 r., na terenie kompleksu leśnego „Czerwony Bór” w powiecie zambrowskim odbyły się manewry pożarnicze pod kryptonimem „BÓR 2016”. Głównym założeniem ćwiczeń było doskonalenie działań gaśniczych podczas pożarów dużych kompleksów leśnych. Temat ten jest niezmiernie istotny z uwagi na fakt, że na terenie byłego poligonu wojskowego w Czerwonym Borze powstało wiele młodników, które są szczególnie zagrożone podczas pożaru. W ramach poszczególnych epizodów praktycznych strażacy ćwiczyli m.in. jazdę pojazdów w kolumnach, pokonywanie różnego rodzaju przeszkód terenowych, elementy taktyki gaszenia pożarów lasów, sposoby dostarczania wody podczas pożarów oraz zasady organizacji łączności podczas działań ratowniczych. Ćwiczące zastępy miały również możliwość zapoznania z tym rozległym kompleksem leśnym, którego topografia jest dosyć skomplikowana. Przeprowadzone manewry to również okazja do sprawdzenia sprzętu i wyposażenia oraz przygotowania do działań ćwiczących jednostek.
Ćwiczenia zorganizowane zostały przez Komendę Powiatową PSP w Zambrowie we współpracy z Nadleśnictwem Łomża oraz Wójtem Gminy Szumowo i Wójtem Gminy Zambrów. W ćwiczeniach uczestniczyło 2 zastępy z JRG PSP w Zambrowie oraz 14 zastępów z OSP powiatu zambrowskiego. Manewry obserwowało liczne grono zaproszonych gości, w tym m.in. Starosta Powiatu Zambrowskiego, przedstawiciele samorządów gminnych, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, delegaci Nadleśnictwa Łomża, przedstawiciele zarządów OSP oraz lokalne środki masowego przekazu.
Manewry zakończyły się posiłkiem regeneracyjnym, który stanowiła tradycyjna „strażacka grochówka”, podczas spożywania której druhowie mogli wymienić się uwagami i spostrzeżeniami z odbytych ćwiczeń.

 

Mistrzostwa Straży Pożarnych Województwa Podlaskiego w Kolarstwie Szosowym

wyścig 12W dniu 21 sierpnia 2016 r. w Paproci Dużej w powiecie zambrowskim odbyły się II. Mistrzostwa Straży Pożarnych Województwa Podlaskiego w  Kolarstwie Szosowym. Zawody adresowane były do strażaków państwowych i ochotniczych straży pożarnych z całego województwa podlaskiego. Warunkiem udziału w Mistrzostwach było okazanie legitymacji lub zaświadczenia potwierdzającego statut strażaka PSP lub OSP.

 

Mistrzostwa były prowadzone w następujących kategoriach:

  • kobiety – jedno okrążenie – 8 km;
  • mężczyźni (rowery inne niż szosowe) – dwa okrążenia – 16 km;
  • mężczyźni (rowery szosowe) – trzy okrążenia -24 km.

 

Wyniki II Mistrzostw Straży Pożarnych Województwa Podlaskiego w Kolarstwie Szosowym w Paproci Dużej:

Kobiety:

1. Małgorzata Szymczuk

Rowery inne niż szosowe:

1. Sławomir Milewski

2. Tomasz Gwardiak

3. Damian Pskiet

Rowery szosowe do 50. roku życia:

1. Jakub Borowski

2. Karol Modzelewski

Rowery szosowe powyżej 50. roku życia:

1. Eugeniusz Skibiński

2. Jan Rokicki

3. Andrzej Chojnowski

Organizatorem imprezy był Powiat Zambrowski, natomiast współorganizatorami Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne SPORTEAM w Zambrowie.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary.