Minister Mariusz Błaszczak: Dziękuję wszystkim strażakom

Minister Mariusz Błaszczak zwrócił się do strażaków, składając im życzenia z okazji ich święta (zobacz video na YouTube).

Dzień Strażaka w różnych formach istnieje w większości państw europejskich od ponad 150 lat. Tradycyjnie obchodzi się go 4 maja, kiedy Kościół Katolicki wspomina św.  Floriana – patrona strażaków. W 2002 roku został on ustanowiony oficjalnym świętem zawodowym. W tym samym dniu obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Strażaka – ustanowiony na pamiątkę pięciu australijskich strażaków, którzy zginęli na służbie.

W dniu św. Floriana składamy najlepsze życzenia wszystkim strażakom.

XXXIX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 30 marca 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie odbyły się eliminacje powiatowe do XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania
na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Do eliminacji powiatowych zostali zakwalifikowani laureaci pierwszych 3 miejsc w poszczególnych trzech grupach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie) – zwycięzcy eliminacji gminnych.

Komisja w składzie bryg. Mirosław Jasionowski, Pani Beata Czajkowska ze Starostwa Powiatowego w Zambrowie, st. kpt. Adam Wysmułek  po sprawdzeniu testów pisemnych w finale ustnym wyłoniła zwycięzców eliminacji powiatowych, którymi zostali następujący uczniowie:

 

I GRUPA WIEKOWA (uczniowie szkół podstawowych)

1 miejsce - Adrian Lachowicz                                   Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie

2 miejsce - Ewa Gniazdowska                                   Szkoła Podstawowa w Starym Zakrzewie

3 miejsce - Adrianna Jasionek                                   Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie

II GRUPA WIEKOWA (uczniowie szkół gimnazjalnych)

1 miejsce - Mateusz Jastrzębski                                 Gimnazjum ZSO w Zambrowie

2 miejsce - Julia Dębek                                              Gimnazjum ZSO w Zambrowie

3 miejsce - Aleksandra Krajewska                              Gimnazjum ZSO w Zambrowie

III GRUPA WIEKOWA (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)

1 miejsce - Katarzyna Jastrzębska                              Zespół Szkół Nr 1w Zambrowie

2 miejsce – Mateusz Kijek                                           ZSO w Zambrowie

3 miejsce – Natalia Mańkiewicz                                  ZSA w Zambrowie


Laureaci pierwszych dwóch miejsc w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentowali powiat zambrowski na eliminacjach wojewódzkich do XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się 27 kwietnia 2016 r. w Szczuczynie.

Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komenda Powiatowa PSP dziękuje za pomoc w przygotowaniu wyróżnień i nagród dla wszystkich uczestników eliminacji powiatowych. Sponsorami turnieju byli:

  1. Nadleśnictwo Łomża.
  2. Bank Spółdzielczy w Zambrowie.
  3. Bank Spółdzielczy w Szumowie.
  4. „GOLCHEM” Andrzej Gołaszewski.
  5. Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” 19-203 Grajewo ul. Elewatorska 13, Zakład Produkcji Mleczarskiej 18-300 Zambrów ul. Polowa 8.
  6.  PHU „Zorza”.
  7. Zakład Cukierniczy ANNA.

Narada roczna 8 lutego 2016

Narada roczna 8 lutego 2016 r.

 

W poniedziałek 8 lutego 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie odbyła się narada roczna poświęcona analizie sytuacji pożarowej i realizacji zadań na terenie powiatu zambrowskiego w 2015 roku. Wśród zaproszonych gości na naradzie obecni byli: st. bryg. Andrzej Sobolewski – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przedstawiciele władz samorządowych powiatu, miasta i gmin z terenu powiatu zambrowskiego, Komendant Powiatowy Policji, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP, strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie.

Komendant Powiatowy st. bryg. Sławomir Skrzypkowski przedstawił działalność zambrowskich strażaków w 2015 r.
Z kolei Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Marek Adam Komorowski podsumował udział Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zambrowskiego w zdarzeniach zaistniałych w 2015 roku. Mówił o szkoleniach organizowanych dla strażaków ochotników, wyposażeniu jednostek, a także konkursach i zawodach, w których udział brały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zambrowskiego.



Mianowanie Dowódców JRG

 

Na uroczystej zbiórce w dniu 15 września 2015 roku Komendant Powiatowy PSP st. bryg. mgr inż. Sławomir Skrzypkowski wręczył akty mianowania na stanowiska służbowe.
Mianowanie na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej otrzymał kpt. mgr inż. Łukasz Chankowski.
Mianowanie na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej otrzymał kpt. mgr inż. Paweł Jasiński.
Na uroczystej zbiórce obecny był Pan Robert Rosiak - Starosta Zambrowski oraz strażacy i pracownicy tut. Komendy.
Nowo mianowani Dowódcy otrzymali pamiątkowe grawertony, kwiaty i życzenia.