Potencjalne źródła zagrożeń zlokalizowane na terenie powiatu zambrowskiego

Potencjalne źródła zagrożeń zlokalizowane na terenie powiatu zambrowskiego

STACJE PALIW i AUTO GAZ
1. Stacja paliw PKN ORLEN nr 4339 Zambrów ul. Białostocka 10,
2. Stacja Paliw "PRYMA", Zambrów Al. Wojska Polskiego 71,
3. Stacja Paliw Sielawa i Wspólnicy, Zambrów ul. Polowa 19,
4. Stacja Paliw PKN ORLEN nr 0508 Zambrów ul. Ostrowska 31,
5. Stacja Paliw STW Zambrów ul. Mazowiecka 57,
6. Stacja Auto - Gaz MAR - EKO-CAR, Zambrów ul. Białostocka 63A,
7. Stacja auto-gaz Śliwowski, Zambrów ul. Białostocka 57A,
8. Stacja paliw PHU "AMEX", Zambrów Al.Wojska Polskiego 108,
9. Stacja paliw "DŁUGO-POL" sp. z o.o. Długobórz I/42,
10. Stacja Paliw Lotos SP 209 Gosie Małe 29,
11. Stacja Paliw P.H.U. Kotowski Kołaki Kościelne ul. Wyszyńskiego 18,
12. Stacja paliw "ARTUS" Mężenin 1,
13. Stacja Paliw "PARTNER" Rutki ul. 11 Listopada 50,
14. Stacja Paliw "AGRO-BUD"; Rutki ul. Tartak Stary 24,
15. Stacje Paliw PW "ROLBUD" Szumowo ul. Przemysłowa 5,
16. Stacja auto-gaz ZOCH-GAZ Wyszomierz 20A,
17. Stacja paliw PKN ORLEN nr 4147 Szumowo ul. Cmentarna 37.


GAZOCIĄGI TRANZYTOWE
Gazociąg Jamalski:
Gazociąg na terytorium Polski od miejscowości Kondratki w województwie podlaskim, do miejscowości Górzyca w województwie lubuskim ma długość 684,8 km. Gazociąg zbudowany jest z rur stalowych o średnicy 1400 mm, izolowanych fabrycznie. Maksymalne ciśnienie robocze gazociągu wynosi Pmax = 8,4 Mpa.
Na terenie województwa podlaskiego ułożono odcinek gazociągu o długości około 142,3 km. Trasa gazociągu przebiega przez następujące powiaty i gminy:


    Powiat zambrowski.

        gmina Szumowo;
        gmina Zambrów.

    Powiat wysokomazowiecki.

        gmina Wysokie Mazowieckie;
        gmina Kulesze Kościelne;
        gmina Sokoły.

    Powiat białostocki.

        gmina Poświetne;
        gmina Łapy;
        gmina Suraż;
        gmina Turośl Kościelna;
        gmina Juchnowiec Kościelny;
        gmina Zabłudów;
        gmina Michałowo.


Gazociąg na całej swej długości przecina (przejścia w rurach osłonowych): drogi krajowe, wojewódzkie, gminne i lokalne; tory kolejowe, rzeki i cieki; linie energetyczne wysokich, średnich i niskich napięć, linie telekomunikacyjne, linie wodociągowe.
Trasa gazociągu przebiega ze wschodu na zachód przez tereny rolne, tereny leśne oraz nieużytki. W przypadku awarii gazociągu i wypływie gazu, rozprzestrzenianie się jego zleżeć będzie od kierunku i prędkości wiatru. Odległości od terenów zamieszkałych wynoszą:
» dla zabudowy zwartej 100 m od jej linii;
» dla budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej 100 m od granicy obiektu;
» dla budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych:
- 75 m od rzutu budynku dla rury o grubości ścianki 19,2 mm;
- 37,5 m od rzutu budynku dla rury o grubości ścianki 22,9 mm;
- 18,75 m od rzutu budynku dla rury o grubości ścianki 24,5 mm.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa w czasie eksploatacji ustalono minimalną głębokość ułożenia gazociągu na terenie upraw rolnych, która wynosi min. 1 m , a dla terenów leśnych min. 0,8 m od wierzchu rury. Ponadto cały gazociąg został oznakowany odpowiednimi znacznikami oraz wyznaczono strefy zagrożenia wybuchem . Gaz sprężany jest do ciśnienia roboczego na Tłoczniach Gazu. Najbliższa podająca tłocznia znajduje się na terenie Białorusi.

Na gazociągu istnieją:
- pięć zespołów zaporowo – upustowych, zlokalizowane w miejscowościach Suraż L. Suraż P., Topolany, Jałówka, Kondratki (Jałówka i Kondratki wyposażono w łączniki do połączenia z drugą nitką gazociągu, dwa Suraż L. Suraż P. przy przekroczeniu rzeki Narew);
- dwa zespoły podłączeniowe tłoczni gazu Zambrów i Kondratki. Na zespole Kondratki zlokalizowano zespół śluzy nadawczej i zespół śluzy odbiorczej tłoków czyszczących;
- monaboliki izolujące na wlocie do tłoczni gazu Zambrów i Kondratki.
Równolegle do gazociągu od strony północnej biegnie w odległości około 5 m kabel światłowodowy. Armaturę zaporową stanowią kurki kuliste z napędem elektro – hydraulicznym, sterowane miejscowo i zdalnie. Kurki główne na trasie gazociągu wyposażone są w system automatycznego zamykania w przypadku nagłego spadku ciśnienia w gazociągu.

Przy eksploatacji gazociągu może wystąpić:
- rozszczelnienie połączeń rozłącznych gazociągu;
- pęknięcie lub rozerwanie gazociągu;
- błąd człowieka, polegający na niekontrolowanym upuście gazu do atmosfery;
- zapalenie się wypływającego gazu i pożar otoczenia.

Gazociąg tranzytowy JAMAL-EUROPA
trasa - Zaręby Jartuzy - Krajewo Białe (25,4 km)
przekrój - Dn = 1400 mą
ciśnienie - pn= 6,4 MPa.

Gazociąg tranzytowy Wyszków - Zambrów - Białystok
- trasa - Wyszomierz Wlk. - Ostróżne - Stary Wdziękoń - Jabłonka Kościelna,
- przekrój - Dn = 250 mm,
- ciśnienie - Pn= 6,4 MPa.

Odgałęzienie do Łomży
trasa - Stary Wdziękoń - Zambrów - Puchały - Łomża,
przekrój - Dn = 200 mm,
ciśnienie - pn= 6,4 MPa.
Sieć gazociągów i instalacji rozprowadzających gaz
- trasa - teren miasta i powiatu (ciągła rozbudowa)
- przekrój - dostosowany do potrzeb (max. 200 mm),
- ciśnienie - pn= 6,4 Mpa.


TRANSPORT

Poważne źródło zagrożenia na terenie powiatu zambrowskiego, oceniane nawet na większe, niż pochodzące od obiektów stacjonarnych, mogą stwarzać katastrofy kolejowe oraz wypadki drogowe środków transportu, przewożących materiały niebezpieczne. Szczególnie groźne są awarie w rejonach przepraw mostowych na tych trasach, grożą one bezpośrednim skażeniem rzek.

Główne trasy samochodowe:


    Trasa nr 8 (Białystok - Warszawa)

        mieszanina gazów propan butan przewożona autocysternami,
        mieszanina gazów propan butan przewożona w butlach 11 i 30 kg,
        paliwa (olej napędowy, olej opałowy i benzyna),
        pojemniki aerozolowe (ciśnieniowe) z gazem sprężonym, głównie przewożone tranzytem,
        gazy skroplone głównie niepalne (argon, dwutlenek węgla),
        gazy techniczne (głównie acetylen),
        nierozpoznane substancje (również przewożone tranzytem).

    Trasa nr 679 (Łomża - Mężenin)

        mieszanina gazów propan butan przewożona autocysternami,
        mieszanina gazów propan butan przewożona w butlach 11 i 30 kg,
        paliwa (olej napędowy, olej opałowy i benzyna),
        gazy techniczne (głównie acetylen).

    Trasa nr 63 (Łomża - Zambrów - Czyżew)

        mieszanina gazów propan butan przewożona autocysternami,
        mieszanina gazów propan butan przewożona w butlach 11 i 30 kg,
        paliwa (olej napędowy, olej opałowy i benzyna),
        gazy techniczne (głównie acetylen).

    Trasa nr 66 (Zambrów - Wysokie Mazowieckie)

        mieszanina gazów propan butan przewożona autocysternami,
        mieszanina gazów propan butan przewożona w butlach 11 i 30 kg,
        paliwa (olej napędowy, olej opałowy i benzyna),
        gazy techniczne (głównie acetylen).

Przewoźników obowiązuje zgłaszanie do Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, przewozów kolejowych i drogowych przewozów autocysternami tzw. "śledzonych" substancji niebezpiecznych. Wymóg ten nie zawsze jest przestrzegany. Z powyższych względów nie są dokładnie znane ilości transportowanych materiałów.
W każdym kwartale organizowane są wspólnie z funkcjonariuszami Policji dwudniowe kontrole przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Na ich podstawie można powiedzieć, że dziennie średnio przez teren powiatu przejeżdża dziesięć cystern przewożących paliwa i gaz propan butan. Najczęściej są to pojazdy dostarczające wymienione substancje do stacji paliw głównie na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego
z baz paliwowych na terenie powiatu Hajnówka tj:
  CYKLON handel hurtowy i detaliczny gazem propan butan sp. z o.o. 17-220 Narewka Zabłotczyzna 30.
  Naftobazy w Narewce.
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Białymstoku, oddział / baza gazu
w Hajnówce ul. Białostocka 7d.
  TERMINAL INTEGRO sp. z o.o. (dawne MAKRO) zakład w Planicy 17-220 Narewka.
W czasie kontroli przewozu w godzinach popołudniowych często zatrzymywane są pojazdy, które w godzinach rannych jechały puste po towar w przeciwnym kierunku.

ZAKŁAD ZWIĘKSZONEGO RYZYKA - TŁOCZNIA GAZU ZAMBRÓW

Charakterystyka ogólna, lokalizacja

Tłocznia Gazu Zambrów jest zlokalizowana w gminie Zambrów, powiat Zambrów. Teren, na którym mieści się tłocznia położony jest w rozwidleniu dróg dojazdowych do wsi Grzymały, od strony północno-zachodniej. Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia – 10,58ha. Teren jest płaski, zlokalizowany w obrębie płaskiej moreny dennej na Równinie Podlaskiej, w obrębie Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, na wysokości 134,80-135,90 m n.p.m. Najwyższy punkt znajduje się w centralnej części działki, skąd teren łagodnie opada w kierunku granic tłoczni (0,25-0,5%).
Współrzędne geograficzne:
? szerokość geograficzna: północna N 52° 93`
? długość geograficzna: wschodnia E 22o 16`
Wjazd główny na teren Tłoczni bramą od strony wschodniej wraz z wyjazdem. Wyjazd awaryjno-transportowy (bezpośredni dojazd do agregatów sprężających) z terenu tłoczni zaprojektowano z drogi głównej biegnącej wzdłuż wschodniej granicy działki.

Na terenie tłoczni znajduje się gaz ziemny w rurociągach części ssącej i części tłocznej, których objętość wynosi ok. 1573m3. Obliczona gęstość gazu ziemnego przy temp. 25°C i ciśnieniu 7,4 MPa wynosi 79,3 kg/m3, co oznacza, że maksymalna masa gazu na terenie tłoczni wynosi ok. 91,0 Mg. Jest to maksymalna ilość gazu we wszystkich instalacjach na terenie tłoczni.